Řádný starobní důchod

Základní podmínkou pro odchod do řádného starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Současný zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb. v platném znění) stanoví důchodový věk na 65 let.Toto zákonné ustanovení se však plně uplatní pro osoby narozené v r. 1972 a později, tj. pro současné padesátníky a mladší. Pokud se týká osob narozených před rokem 1972, ale po roce 1935, jejich důchodový věk závisí na konkrétním roce narození a u žen také na počtu vychovaných dětí.

Pro jednotlivé ročníky narození od r. 1945 a dále lze důchodový věk nalézt v následující tabulce (r = roků, m = měsíců):

 

Rok narozeníDůchodový věk
mužiženy s počtem vychovaných dětí
0123–45 a více
194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r
194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m
194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m
194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r
194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m
195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m
195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r
195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m
195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m
195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r
195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m
195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m
195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
196965r65r65r65r65r63r+8m
197065r65r65r65r65r64r+2m
197165r65r65r65r65r64r+8m

 

Nicméně pro osoby, které odpracovaly stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie, a pro účastníky odboje i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996, resp. v případě některých osob pracujících v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech může platit i snížená věková hranice podle příslušného nařízení vlády.

 

Pravidla platná pro ročníky narození 1935 a starší

Důchodový věk u mužů narozených před rokem 1936 je 60 let.

Důchodový věk u žen narozených před rokem 1936 činí:

  • 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
  • 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
  • 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
  • 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
  • 57 let

 

Předčasný důchod

Osobám, jejichž důchodový věk je nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. Teprve lidé, jejichž důchodový věk bude 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve. V každém případě však další podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je také získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod, která je v současné době 35 let.

Další informace týkající se důchodového věku naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace týkající se starobního důchodu, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru