OSVČ (živnostník) vs. s.r.o. – hlavní výhody a nevýhody různých forem podnikání

Kladete si otázku, zda je výhodnější podnikat jako OSVČ-fyzická osoba, živnostník nebo jako právnická osoba s.r.o.? Vždy záleží na tom, jak si Vaše podnikání představujete a co od něj očekáváte. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody podnikání každé z těchto forem.

OSVČ založíte velmi snadno, ale dnes ani založení s.r.o. není nijak složité

Zřízení živnosti OSVČ je velmi jednoduché. Obvykle stačí jedna návštěva živnostenského úřadu, uhrazení správního poplatku 1.000 Kč a s největší pravděpodobností si do druhého dne, max. do 48 hodin, můžete vyzvednout živnostenský list a začít podnikat. Se zřízením s.r.o. je to sice o něco málo složitější, ale založení se v posledních letech také velmi zjednodušilo. Je možné využít např. zjednodušené založení s.r.o. u notáře. Sice u s.r.o. potřebujete základní kapitál, v současnosti ale stačí kapitál již od 1 Kč. V případě s.r.o. tak můžete podnikat již do 48 hodin, nejpozději do 10 dnů.

Mnohdy jde o prestiž

Pokud fungujete samostatně a Vaší značkou je vlastně Vaše jméno, není podnikání jako fyzická osoba OSVČ špatné. Pokud ale chcete podnikat pod názvem firmy, budovat obchodní značku, která se dá později prodat, nebo přemýšlíte, že k podnikání přizvete další společníky, případně chcete povinnosti kolem firmy delegovat např. na jednatele, jednoznačně je rozumnější založit s.r.o.

S.r.o. je bezpečnější při nezdaru podnikání

Každý sice do podnikání vstupuje s očekáváním, že v něm uspěje, nicméně do života i podnikání vstupují různé veličiny, které nemáte šanci zcela ovlivnit a které se následně podepisují na Vašich úspěších i nezdarech. Nikdy nejste zcela beze zbytku strůjci svého osudu a nelze vyloučit, že Vaše podnikání skončí nezdarem. A zatímco u podnikání jako fyzická osoba na živnostenský list ručíte celým svým majetkem, s.r.o. ručí do výše svého kapitálu, který může být i jen 1 Kč. Samozřejmě i u s.r.o.  existují výjimky, kdy za úmyslná pochybení je odpovědný jednatel firmy, existuje také trestní odpovědnost právnické osoby. Pokud se ale pouze nezadaří, je rozhodně s.r.o. bezpečnější formou podnikání než živnost provozovaná formou OSVČ.

Daně, zdravotní pojištění a sociální pojištění

OSVČ může uplatňovat výdajové paušály a platí nižší daň než firma. Na druhou stranu, pokud jde o sociální a zdravotní pojištění, OSVČ si nemůže pojištění započítat mezi daňově uznatelné náklady, u s. r. o. to možné je. V případě, že podnikáte sami a v malém, má OSVČ svoje výhody. OSVČ např. nemusí vést účetnictví, ale pouze tzv. daňovou evidenci, výdaje může uplatnit výdajovým paušálem, při splnění příslušných podmínek může platit pouze paušální daň. V případě paušální daně je však třeba dát pozor např. i na následné dopady této daně na výpočet budoucího starobního důchodu. V každém případě, jakmile potřebujete zaměstnance a jakmile Vaše podnikání nabude větších rozměrů, je i z hlediska zdanění příznivější variantou s. r. o.

Shrnutí

Pro Vaše podnikání je s.r.o. vhodnější pokud:

  • nechcete ručit celým svým osobním majetkem za případné škody způsobené nezdarem v podnikání;
  • chcete podnikat dlouhodobě, firmu dlouhodobě budovat a zvyšovat její hodnotu;
  • máte zájem budovat něco, co lze v budoucnu prodat (podíl na firmě), nebo odkázat Váš podíl např. Vašim dětem;
  • očekáváte, že v některé fázi podnikání budete potřebovat vlastní zaměstnance, na které bude muset firma vydělat;
  • chcete povinnosti kolem firmy do budoucna delegovat např. na jednatele;
  • vyhovuje Vám, že budete moci přizvat do firmy jiného společníka či společníky a získat kapitál na další rozvoj;
  • jste srozuměni s tím, že firma musí vést účetnictví (které musí jednatel firmy zabezpečit), že s.r.o. má větší administrativní náročnost;
  • jste srozuměni s tím, že ukončit podnikání s.r.o. (výmazem z obchodního rejstříku) není úplně jednoduchá a finančně nenáročná činnost.

 

V případě Vašeho zájmu pro Vás zajistíme založení firmy s.r.o., zajistíme Vám potřebné živnosti a připravíme pro Vás i podklady pro registraci k dani z příjmů, k DPH, případně i k dalším daním. Následně pro Vás povedeme účetnictví a pomůžeme Vám s veškerou administrativou firmy. Neváhejte nás v kontaktovat https://jkcredit.cz/kontakt/

Další informace k problematice podnikání formou OSVČ a s.r.o. naleznete

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/osvc-nebo-s-r-o-na-co-se-zamerit-pri-rozhodovani/   

Nabídka na míru