Rodiny s dětmi dostanou víc peněz

Dnem 28.7.2021 nabyla účinnosti novela zákona o státní sociální podpoře, která přináší řadu zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Novela přináší zejména následující změny:

  • zvýšení částek přídavku na dítě o 26 % a zvýšení motivačního bonusu z 300 na 500 Kč,
  • rozšíření okruhu rodin s nárokem na přídavek na děti při příjmech do 3,4 násobku životního minima rodiny,
  • nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí ze závislé činnosti do nároku na dávky státní sociální podpory,
  • možnost jednorázového doplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte,
  • úpravy daňových předpisů v oblasti čerpání daňového zvýhodnění na děti,
  • změna místní příslušnosti krajských poboček úřadu práce z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště žadatele.

Zvýšení přídavku na dítě

Základní výše přídavku na dítě se od července zvyšuje o 26%. Pro děti do 6 let tak částka přídavku stoupla z 500 na 630 Kč, pro děti od 6 do 15 let z 610 na 770 Kč a pro děti od 15 do 26 let se přídavek zvýšil ze 700 Kč na 880 Kč. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání alespoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě nově o 500 Kč vyšší (dříve pouze o 300 Kč). Do rozhodných příjmů ze zaměstnání nebo podnikání se přitom započítávají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřstvírodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné nebo důchod. Zvýhodněné přídavky na děti tak od července jsou 1.130, 1.270 a 1.380 Kč. 

Výše přídavku na dítě od července 2021
Věk dítěteZákladní sazbaZvýšená výměra
0–6 let630 Kč (dříve 500 Kč)1.130 Kč (dříve 800 Kč)
6–15 let770 Kč (dříve 610 Kč)1.270 Kč (dříve 910 Kč)
15–26 let880 Kč (dříve 700 Kč)1.380 Kč (dříve 1000 Kč)

Ke změně výše měsíčních částek dochází od července 2021 automaticky, není třeba o zvýšení dávky žádat.

Rozšíření okruhu rodin s nárokem na přídavek na děti

Přídavky na dítě mohou nově získat domácnosti s příjmem do 3,4 násobku životního minima, dosavadní limit byl 2,7 násobek. Například pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti do 6 let, je životní minimum 10.690 Kč. Podle dosavadních pravidel taková rodina dostávala přídavek na dítě, pokud její celkový příjem nepřesáhl 28.863 Kč, po zvýšení limit stoupne na 36.346 Kč. Tato změna platí rovněž zpětně od července. Do limitu příjmu se počítají všichni lidé ve společné domácnosti, u nezaopatřených dětí však úřad práce nově nezapočítává jejich příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to nejen pro případ přídavku na dítě, ale i v případě ostatních dávek státní sociální podpory vázaných na příjem (příspěvek na bydlení, porodné). Příjmy ze studentské praxe či brigády tedy nenavýší celkový posuzovaný příjem rodiny, která tak nepřijde o přídavek na děti či jinou dávku státní sociální podpory z důvodu těchto příjmů.

 Doplatek rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte

Rodiče, kteří do narození dalšího dítěte nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek na předchozí dítě (330 tis. Kč, u vícerčat 450 tis. Kč) o zbytek příspěvku nově nepřijdou, nevyužitou částku dostanou jednorázově.  Podle dřívějších pravidel nevyčerpaná část rodičovského příspěvku propadla, neboť příspěvek lze dostávat vždy pouze na nejmladší dítě v rodině. O peníze tak přicházeli hlavně rodiče, kterým se další potomek narodil dříve, než původně plánovali, nebo kteří si nemohli či nestihli nastavit vyšší měsíční částku pro čerpání. Nyní rodiny dostanou nevyužitou část příspěvku vyplacenou jednorázově poté, co nahlásí úřadu práce, že se jim narodilo další dítě. Nárok na doplatek získají i rodiny, které začaly pobírat rodičovský příspěvek na předchozí dítě ještě před účinností novely zákona a před dočerpáním příspěvku se jim (po 28. červenci 2021) narodí další dítě. Nicméně se zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly při narození dalšího dítěte před začátkem účinnosti novely (tj. do 27. července 2021), se nepočítá. Podmínkou doplacení příspěvku rovněž je, že alespoň jeden z rodičů pracuje (zaměstnanec, OSVČ, případně platící pojistné z titulu práce na dohodu), na doplatek tak dosáhnou ti, kdo mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

 Vyšší daňová sleva na dítě

Daňová sleva na druhé a každé další dítě se zvyšuje o 15%, u druhého dítěte z dosavadních 19.404 na 22.320 Kč za rok, u třetího a každého dalšího dítěte z 24.204 na 27.840 Kč. Sleva na první dítě se nemění a zůstává 15.204 Kč. Po rozdělení na měsíce tak sleva na druhé dítě vzroste z dosavadních 1.617 na 1.860 Kč, na třetí a každé další dítě potom z 2.017 na 2.320 Kč. Vyšší slevu je možné využít již pro příjmy za rok 2021, podnikatelé i zaměstnanci ji však dostanou až zpětně, podnikatelé slevu uplatní při podání daňového přiznání za rok 2021, zaměstnanci při ročním zúčtování daně za rok 2021. Změna výše daňové slevy tedy nevyvolává potřebu aktualizace mzdových programů v průběhu letošního roku. Počínaje lednem 2022 se pak bude vyšší sleva zaměstnancům standardně odečítat každý měsíc ze mzdy.

Končí strop pro daňový bonus

Novela zákona rovněž zvýhodňuje pravidla pro daňový bonus, který zaměstnanci dostávají měsíčně. Bonus se vyplácí, když je daňová sleva na dítě vyšší než původně vypočtená daň z příjmů (v případě měsíční výplaty jde nejdříve o zálohu na daň). Maximální výše daňového bonusu byla doposud stanovena na 5.025 Kč měsíčně, od roku 2022 však toto omezení skončí. Zrušení měsíčního limitu znamená, že zaměstnanci s vyšším bonusem nebudou v následujících letech muset čekat až na roční zúčtování, ale získají bonus ihned. To pomůže hlavně rodinám se třemi a více dětmi, případně i některým rodinám s postiženým dítětem.

Změna místní příslušnosti

Nadále již není nutné podávat doklady a žádosti dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné) na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa trvalého bydliště, nově je místně příslušné pracoviště úřadu podle místa skutečného bydliště žadatele. To se týká i podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a o podporu v zaměstnanosti.

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace o nových pravidlech v poskytování státní sociální podpory, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Další informace k této problematice rovněž naleznete

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/novela_zakona_o_statni_socialni_podpore_21072809_66034943

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vyssi-pridavky-na-dite-a-vetsi-komfort-pri-podani-zadosti-nejen-to-prinasi-novela-zakona-o-statni-socialni-podpore

Nabídka na míru