Účetnictví obsahuje poměrně značný objem informací o stavu a fungování firmy. Je možné z něj získat řadu výstupů, jako jsou účetní závěrka, výkazy, analytické výstupy a další účetní výstupy. Řada manažerů a řídících pracovníků firem přitom účetnictví tak říkajíc „nemusí“, raději si vedou svoje tabulky, excely a powerpointy. S těmito nástroji většinou vystačí pouze do doby, kdy po skončení roku zjistí, že firma je na tom ve skutečnosti úplně jinak, než se doposud domnívali. Prakticky každá firma má nějaký účetní systém, ze kterého se naplňuje přiznání k DPH, kontrolní hlášení, závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, …. Je přitom neuvěřitelné, že spousta podnikatelů a manažerů přesto vynakládá značné úsilí na to, aby si zpracovali informace někde jinde – v excelovských tabulkách, v CRM, různými analytickými či plánovacími nástroji apod. Dříve či později se ale většinou ukáže, že bez napojení na účetnictví jsou všechny takové informace postavené na vodě. Brzy se zjistí, že bez napojení na účetnictví chybí informace o aktuálních závazcích, pohledávkách, nákladech a výnosech, informace o platbách, o vývoji obratu, o zákaznících apod.

V uplynulých dvou letech se z důvodu koronavirové pandemie, z důvodů návazných restrikcí a omezení a v letošním roce také z důvodů neustálého dramatického růstu nákladů celá řada podniků dostala do kritické situace ohrožující další existenci firmy. Majitelé a manažeři těchto podniků tak více než kdy dříve nyní potřebují efektivní nástroje umožňující jim kvalitní rozhodování a nastavení racionálních opatření vedoucích k co možná nejhospodárnějšímu využití zdrojů a optimalizaci příjmů podniku. K tomu jsou samozřejmě potřebné kvalitní informace. Objevují se otázky jako: Kdo nám tento týden zaplatí? Můžeme teď zaplatit mzdy? Jak na tom budeme s penězi do konce měsíce? apod. Ale nejde pouze o finance a peněžní toky. Objevují se samozřejmě i další otázky, které v době prosperity tak často nezaznívaly: Jak vysoké máme fixní náklady? Můžeme nějak snížit variabilní náklady? Kdo jsou produktivní a klíčoví pracovníci? Vedení podniku začíná vytvářet modely různých situací a jejich dopad do ekonomiky, vytvářejí se scénáře, business plány a jejich varianty. Následně ale přijde potřeba zpětné vazby. Kterou cestou vlastně jdeme? Už jsme TAM nebo ještě NIKOLIV? (míněny situace ze scénářů). Dobře nastavené účetnictví a kvalitní manažerský reporting většinou pokryjí právě potřebu těchto informací a interpretací účetních výstupů.

Účetní systém většinou v úplném rozsahu zaznamenává a uchovává transakce, které se odehrávají v daném podniku. Nakolik jsou tyto transakce uložené uspořádaně, jsou dostatečně rozlišené a ošetřené příslušnými parametry (středisko, činnost a zakázka), záleží na nastavení účetního programu. Prostřednictvím manažerského reportingu je potom možné na základě výstupů z účetnictví připravit špičkové informace pro řízení, kontrolu a rozhodování. Je žádoucí, aby se vedení podniku společně s námi, kteří vedeme jejich firemní účetnictví, zamyslelo, co je možné a nutné udělat, aby výstupy z účetnictví poměrně rychle poskytovaly kvalitní informace o tom, jak na tom firma je, jak se vyvíjí obchod, jak se vyvíjejí zákazníci, kteří zákazníci a kolik firmě vydělávají, jaká je ziskovost jednotlivých produktů, co je ve firmě ztrátové, jak vidět kalkulační členění nákladů apod. Na základě našich zkušeností Vám většinou dokážeme navrhnout, co je potřeba nastavit a jak se co musí účtovat, členit a zadávat, aby Vaše účetnictví poskytovalo rychle dostupné a dostatečně kvalitní informace pro řízení Vašeho podniku. A většinou to jsou jednoduché kroky, které s určitou pečlivostí významně posunou kupředu kvalitu Vašich účetních výstupů. I největší světové auditorské a poradenské firmy, které mají propracovanou celou řadu složitých postupů, standardů a norem, mají jedno základní pravidlo: je třeba být zdravě skeptický k dostupným informacím a hlavně se řídit zdravým selským rozumem.

U naprosté většiny účetních systémů jsou manažerské výstupy postavené na Excelu, případně na aplikacích, do kterých jsou data z účetnictví přenášena právě přes Excel, .csv či jiný, obdobný formát. Kvalitní analýza účetních výstupů na jedné straně není žádná věda, na druhé straně ale není možné ji podceňovat. Klienti proto stále častěji požadují, aby se mohli – ideálně přes webové rozhraní (dostupné kdekoliv a kdykoliv) – podívat na smysluplné a srozumitelné výstupy z účetnictví, pro které zároveň budou dostupné dostatečně propracované analytické nástroje a funkce. V poslední době tak vznikají služby napojené přímo na účetní systémy, které umějí připravit velmi kvalitní manažerský reporting. Takové služby jsou obvykle k dispozici tzv. v cloudu, tj. přes webové rozhraní, na jakémkoliv zařízení. Záleží na potřebě uživatele, jestli si chce s daty více „hrát“, a proto použije služby typu Power Business Intelligence, vyžadující určitou kvalifikaci a servis, nebo raději použije nastavený a optimalizovaný reporting, kde už je vše hotovo.

Od letošního roku 2022 začala naše účetní společnost spolupracovat s prostějovskou firmou GIMMEDATA, s.r.o., která vyvinula a nabízí online systém REKAP pro manažerský reporting napojený přímo na účetnictví. Systém pracuje s řadou účetních programů jako je POHODA, Helios, ABRA, Duel, Money S3 a další. S pomocí systému REKAP pro Vás rádi připravíme vyhodnocení čísel z Vašeho účetnictví a poradíme Vám, co byste měli udělat a na co byste se měli zaměřit. Rozhodně nepatříme k těm, kdo Vám za drahé peníze řeknou to, co už vlastně víte. S naší pomocí si naopak můžete ušetřit trapné chvilky, kdy např. až při podání žádosti o bankovní úvěr zjistíte, že na základě Vámi připravených účetních výkazů Vám banka nepůjčí ani na šlapací kolo. Jedině s dobře nastaveným účetnictvím a návazným manažerským reportingem, který Vám bude poskytovat dostatečně kvalitní a vypovídající informace, budete schopni dělat kvalifikovaná a správná rozhodnutí pro efektivní řízení Vaší firmy. Rádi Vám pomůžeme napojit systém REKAP na Vaše účetnictví a nastavit jej tak, aby odpovídal Vašim potřebám a splňoval Vaše představy o manažerských výstupech.

Další informace můžete také najít na https://www.rekap.online/ .

Rádi Vám s manažerským reportingem pomůžeme, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

 

Nabídka na míru