Paušální daň

Paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866.  Platbu paušální daně za březen je třeba zaplatit do 22. března.

Přiznání k dani z příjmu za rok 2020 

Podnikatelé, kteří odevzdají přiznání v papírové podobě, mají čas nejpozději do 3.května. Odeslání v elektronické podobě má tu výhodu, že se posune termín pro odevzdání dokumentu až do pondělí   1.června. Vzhledem k tomu, že právnické osoby (s.r.o.) mají ve většině případů povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, odevzdávají tak přiznání v termínu do 1.června.

Nejdéle může poplatník přiznání podat v případě, že mu ho zpracovává a předkládá daňový poradce. V ten moment je možné ho předložit až do 1. července (informaci o tom ale musíte předložit správci daně do 1. dubna). Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení je pak nutné podat nejdéle do 2. srpna.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení 

Přehled o příjmech a výdajích se musí podat zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 30 dnů od podání daňového přiznání. U obou přehledů platí, že je nutné uhradit doplatky do osmi dnů po podání.

Silniční daň a daň z nemovitosti

Ministerstvo financí odložilo lhůtu, po kterou je možné odevzdat přiznání k dani z nemovitosti a k silniční dani. 1.dubna je poslední den, kdy lze podat přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani. Do 31. května je nutné zaplatit daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila pět tisíc korun. Pokud ano, zaplatíte pouze její první polovinu a druhou část až na podzim, nejpozději do 30. listopadu.

Nabídka na míru